Home

Gezamenlijke website voor RKBS Vredeburg en CBS De Wijngaard

 

Welkom op de gezamenlijke pagina van RKBS Vredeburg en CBS de Wijngaard. Deze gezamenlijk pagina is tot stand gekomen in verband met de mogelijke fusie tussen beide scholen. Op deze plek houden we u op de hoogte van ontwikkelingen rondom de mogelijke fusie en proberen we antwoord te geven op vragen die gesteld zijn. Daarvoor hebben we twee rubrieken op de site gemaakt: “nieuwsbrieven” en “meest gestelde vragen”. Onder het kopje “nieuwsbrieven” vindt u alle nieuwsbrieven die verschenen zijn. Onder het kopje meest gestelde vragen staan vragen die tijdens ouderavonden of op andere momenten zijn gesteld. Veel vragen zijn al beantwoord of worden in de loop van het jaar beantwoord. Hieronder schetsen we kort nog even het hoe en wat van de voorgenomen fusie van de Wijngaard en Vredeburg.

Het bestuur van Meer Primair onderzoekt de mogelijkheid om de Vredeburg en De Wijngaard te fuseren. De voornaamste reden voor dit onderzoek is gelegen in het feit dat de school De Wijngaard kleiner wordt en daardoor kwetsbaar is. Daarnaast ziet het bestuur kansen om vanuit samenwerking een sterke school in de wijk Toolenburg neer te zetten waarop zowel katholiek als protestants-christelijk onderwijs wordt aangeboden. De komende tijd zal eerst worden onderzocht wat de kansen en bedreigingen voor beide scholen zijn bij een fusie. Dit onderzoek zal tegen de zomer afgerond zijn. Op basis van dit onderzoek zal het bestuur bepalen of men wil overgaan tot fusie van beide scholen.